Search
Close this search box.

24-hour swim with a broken elbow: ‘I like a challenge’

Teodor Bogdanov (34) from Uden is a well-known name in the Brabant rugby world. Due to a broken elbow, he has not been able to play for months. The Bulgarian international is now focusing on big sporting challenges, starting with a 24-hour Swim Challenge on December 18 and 19 in his hometown. “I don’t feel any pain in my elbow when I’m swimming.”

Teodor Bogdanov is to swim for 24-hours straight.

Teodor started playing rugby at the age of 18. A year later, he was already in the national team of Bulgaria. The level in the national league was not high, but that changed when he emigrated to London in 2012 where he got a contract with a university team. He later signed with a professional club. “In England, rugby is huge. It was very hard, I wasn’t used to that in Bulgaria. In one of my first races, I suffered a fracture in my face.”

Due to the tough battle on the field, he regularly came off the field battered. “From a meniscus injury to a rib injury, I’ve had it all. I have seen the inside of the operating room of the hospital several times. Injuries are part of this sport, but fortunately I have a high pain threshold.”

“After running 50 kilometers, my ankle started to hurt.”

In 2016, he signed a contract as a player and youth coach with The Dukes in Den Bosch. The last three years, he was a player/coach at Octopus Uden. At the moment, rugby is not in the cards. “I’ve been out of circulation since the beginning of this year. At the beginning of 2024, I will have surgery on my elbow,” he says, pointing to the fracture. “Will I return after that? I don’t know yet, although I think it would be nice to play with my brother at Octopus.”

Teodor was an impressive appearance with his 95 kilos. Today, the scale reads 76 kilos. That’s because of his new sporting challenge: swimming for 24 hours. Every hour, after two kilometers, he gets the chance to rest and eat and drink something. “I like challenges, so I first thought about running for 24 hours. I did 50 kilometers during a training session, but then my ankle started to hurt. That’s why I chose swimming, even though I hadn’t done it for sixteen years.”

“For fifteen years, I woke up in pain.”

Six days a week, he spends four to five hours a day in the Ezzy’s swimming pool in Uden. “For fifteen years, I woke up in pain. Now I feel physically and mentally fitter than ever. I don’t feel any pain in the pool, not even in my elbow. People around me told me to start with twelve hours, but I think that’s too easy.”

The son of a firefighter and a dentist, he grew up in a family that wants to help others. He also does this with his ‘ swimming marathon’ with which he raises money for research into the nerve-muscle disease ALS. “When I see how fast the health of people with ALS is deteriorating, it’s terrible,” he says, wiping away his tears. “I am healthy, have a wife and two children and my brother lives near me. If I can help or inspire others even a little bit, then my goal has been achieved.”

Dutch version below:

Teodor Bogdanov (34) uit Uden is een bekende naam in de Brabantse rugbywereld. Door een gebroken elleboog kan hij al maanden niet in actie komen. De Bulgaarse international richt zich nu op grote sportieve uitdagingen, te beginnen met een 24 uurs Swim Challenge op 18 en 19 december in zijn woonplaats. “Tijdens het zwemmen voel ik geen pijn aan mijn elleboog.”

Teodor begon op 18-jarige leeftijd aan de rugbysport. Een jaar later zat hij al in de nationale ploeg van Bulgarije. Het niveau in de landelijke competitie lag niet hoog, maar dat veranderde toen hij in 2012 naar Londen emigreerde waar hij een contract kreeg bij een universiteitsteam. Later tekende hij bij een profclub. “In Engeland is rugby enorm groot. Het ging er heel hard aan toe, dat was ik in Bulgarije niet gewend. In een van mijn eerste wedstrijden liep ik een breuk in mijn gezicht op.”

Door de keiharde strijd op het veld kwam hij regelmatig gehavend van het veld. “Van een meniscus- tot een ribblessure, ik heb van alles gehad. Ik heb de operatiekamer van het ziekenhuis dan ook al meerdere malen van binnen gezien. Blessures horen bij deze sport, maar gelukkig heb ik een hoge pijngrens.”

“Na 50 kilometer hardlopen kreeg ik last van mijn enkel.”

In 2016 tekende hij een contract als speler en jeugdtrainer bij The Dukes in Den Bosch. De laatste drie jaar was hij speler/trainer bij Octopus Uden. Momenteel zit rugby er niet in. “Ik ben al sinds het begin van dit jaar uit de roulatie. Begin 2024 word ik geopereerd aan mijn elleboog”, zegt hij terwijl hij naar de breuk wijst. “Of ik daarna terugkeer? Ik weet het nog niet, al lijkt het me mooi om samen met mijn broer bij Octopus te spelen.”

Teodor was met zijn 95 kilo een indrukwekkende verschijning. Tegenwoordig geeft de weegschaal 76 kilo aan. Dat komt door zijn nieuwe sportieve uitdaging: 24 uur zwemmen. Ieder uur krijgt hij na twee kilometer de kans om even te rusten en wat te eten en te drinken. “Ik hou van uitdagingen en dacht daarom eerst aan 24 uur hardlopen. Ik heb tijdens een training 50 kilometer gehaald, maar toen kreeg ik last van mijn enkel. Daarom koos ik voor zwemmen, al had ik dat al zestien jaar niet gedaan.”

“Vijftien jaar lang werd ik wakker met pijn.”

De Udenaar ligt zes dagen per week vier tot vijf uur per dag in zwembad Ezzy’s in Uden. “Vijftien jaar lang werd ik wakker met pijn. Nu voel ik me lichamelijk en geestelijk fitter dan ooit. Ik voel in het zwembad geen pijn, ook niet aan mijn elleboog. Mensen om me heen zeiden dat ik maar met twaalf uur moest beginnen, maar dat vind ik te makkelijk.”

Als zoon van een brandweerman en een tandarts groeide hij op in een gezin dat anderen wil helpen. Dat doet hij ook met zijn ‘zwemmarathon’ waarmee hij geld ophaalt voor onderzoek naar de zenuw-spierziekte ALS. “Als ik zie hoe hard de gezondheid van mensen met ALS achteruit gaat, dan is dat verschrikkelijk”, zegt hij terwijl hij zijn tranen wegveegt. “Ik ben gezond, heb een vrouw en twee kinderen en mijn broer woont vlak bij me. Als ik anderen ook maar een klein beetje kan helpen of inspireren, dan is mijn doel bereikt.”

LINK to read the article

Table of Contents